Regal Inovidable

regala pesca delta ebro


PESCADORS

1

2

3

4

5


HORES


370 €

390 €

450 €

500 €

540 €


6 Hores


500 €

525 €

560 €

650 €

720 €


8 Hores


630 €

670 

775 €

850 €

925 €

 

  • Es pot pescar a spinning, jigging, brumeig, curricà, etc., a criteri del patró.
  • Tots els equips de pesca, gasolina i begudes estan inclosos en el preu. Els acompanyants pagaran 20.- Euros.