Regal Inovidable

regala pesca delta ebro
4 HORES 6 HORES 8 HORES
1 320 € 440 € 550 €
2 340 € 455 € 580 €
3 390 € 490 € 665 €
4 430 € 570 € 740 €
5 470 € 625 € 805 €
6 545 € 690 € 825 €
7 600 € 735 € 910 €
8 620 € 795 € 1040 €
9 690 € 890 € 1290 €
  • Es pot pescar a spinning, jigging, brumeig, curricà, etc., a criteri del patró.
  • Tots els equips de pesca, gasolina i begudes estan inclosos en el preu. Els acompanyants pagaran 20.- Euros.