Regal Inovidable

regalapescadelta
PESCADORS 4 HORES 6 HORES 8 HORES
1 270 € 385 € 500 €
2 300 € 400 € 525 €
3 330 € 440 € 610 €
4 370 € 520 € 680 €
5 420 € 580 € 760 €
6 450 € 620 € 800 €
7 475 € 700 € 875 €
8 550 € 760 € 1000 €
9 610 € 810 € 1250 €

Es pot pescar a spinning, jigging, brumeig, curricà, etc., a criteri del patró.

Tots els equips de pesca, gasolina i begudes estan inclosos en el preu. Els acompanyants pagaran 20.- Euros.