Regal Inovidable

regala pesca delta ebro
4 HORES 6 HORES 8 HORES
1 305 € 420 € 530 €
2 335 € 435 € 560 €
3 365 € 475 € 645 €
4 405 € 555 € 715 €
5 455 € 615 € 795 €
6 485 € 655 € 835 €
7 510 € 735 € 910 €
8 585 € 795 € 1035 €
9 645 € 845 € 1285 €
  • Es pot pescar a spinning, jigging, brumeig, curricà, etc., a criteri del patró.
  • Tots els equips de pesca, gasolina i begudes estan inclosos en el preu. Els acompanyants pagaran 20.- Euros.